Subsea7  

Luster Fabrikasjonsbase ble opprettet i 1997 av DSND Subsea (idag Subsea7) og lokalisert  "vegg i vegg" med LMI. LMI har vært en betydelig aktør for prosjekter ved "spolebasen" og våre sveiseoperatører har fått meget gode referanser med hht. sveisekvalitet og lite reperasjoner. I forbindelse med prosjektet Skinfaks/Rimfaks ble det sveiset 2.300 sveis og kun 16 sveiser (0,7%) måtte utbedres. Videre inntraff det ikke en eneste skade under arbeidet som til sammen utgjorde 50.000 timeverk. 

      

Rørsveis og fabrikasjon til følgende prosjekt;

  • Oseberg (1997)
  • Oseberg (1999)
  • Brasil, utleie av sveiseoperatører (2000)
  • Tune/Visund (2001-02)
  • Oseberg/Vestflanken (2005)
  • Skinfaks/Rimfaks (2006)
  • Oseberg Delta (2007)

 

 


 
Kontakt oss
Luster Mekaniske Industri AS
Gaupnegrandane
6868 Gaupne
Telefon: 57 68 22 40
Telefax: 57 68 22 50
E-mail: post@lmi-as.no