Historikk

 • Etablert i 1981 av ÅSV og VVS Stord. Startet med 12-15 arbeidsplasser. Hovedmarkedet innen vedlikehold offshore. I 2003 kom Onshore landanlegg inn som nytt marked
 • Bedriften ble kjøpt opp av Mjellem & Karlsen AS  i 1994
 • Nye eiere i 1997 - West Industri Service AS (47%), DSND Subsea AS (34%), Luster Kommune/Luster Sparebank (7%) og LMI  Ansattes aksjestiftelse (12% )
 • DSND Subsea AS etablerte Luster Fabrikasjonsbase i 1997
 • 25-års jubileum i 2006
 • 14 ansatte hadde 25-års tenestejubileum i 2007
 • Eierskifte i desember 2009 - Framo Engineering AS kom inn som ny hovedaksjonær (79,5%)
 • 1. januar 2012 ble LMI 100% eiet av Framo Engineering AS
 • Bedriften har 47 ansatte (pr.mars 2012)
 • 1. juli 2013 ble selskapet OneSubsea AS etablert
 • 59 ansatte pr. 1. januar 2014

 

              

 


 
Kontakt oss
Luster Mekaniske Industri AS
Gaupnegrandane
6868 Gaupne
Telefon: 57 68 22 40
Telefax: 57 68 22 50
E-mail: post@lmi-as.no